Հետադարձ կապ

Հասցե`
Հայաստանի Հանրապետություն, 0064 քաղ.Երեվան, Գուսան Շերամի փող. 110/16
Բջ.հեռախոս՝
+374 91 40-28-92
Հեռախոս`
+374 10 74-06-20
Ֆակս՝
+374 10 54-54-74
Էլեկտր .հասցե՝
astra-tools@mail.ru կամ astra@arminco.com

Show Buttons
Hide Buttons